Välkommen till Eklundshof

Välkommen till en plats som tar dig långt bort i tanken. Där glasen möts, middagen övergår till fest och mötesrummet fylls av energi. Hos oss är naturen en del av allt du gör. En garant för att du ska hitta lugnet, men framför allt för att du ska kunna trycka på play.

Vi erbjuder möten och fest för företag och privatpersoner. Och vi finns precis intill Uppsalas centrum. Du behöver inte åka långt för att komma bort.

Eklundshovsvägen 7
752 37 Uppsala
+46 18 55 01 00
info@eklundshof.se

Vi erbjuder

Aktuellt

Historia

Eklundshofs historia börjar redan på 1600-talet. Vi är stolta över att verka på en plats som huserat och tagit hand om människor i flera hundra år. Om än i många olika skepnader.

Under slutet av 1600-talet användes Polacksbacken till regementesövningar. Vid ungefär samma tid började man också att dricka brunn vid nuvarande Brunnspaviljongen. 1720 analyserades vattnet och Upsala Helsobrunn inrättades.

1754 byggdes värdshuset, nuvarande Mässen. I konkurrens med andra traktörer beviljade magistraten år 1767 Nils Eklund rätt att idka traktering och spisning mot billig betalning. Eklund startade verksamheten året därpå. Efter Eklunds död, omkring 1775, fortsatte hans änka att driva rörelsen till 1789.

Läs mer