5-kamp

5-kamp

Klassikernas klassiker. Kora kontorets verkliga champion! Aktiviteterna som ingår i en femkamp kan hålla sig inom ett område, till exempel precision, eller vara helt skilda för att testa deltagarnas breda skicklighet. Om tävlingen hålls ute i det fria eller inomhus väljer ni själva.

Exempel på vanliga 5-kampsgrenar:  

  • Dragkamp
  • Segway
  • Plankgång
  • Minuten
  • Fyrkanten
  • Blåsrör
  • Bågskytte
  • Målskytte med Paintball
  • Hagen
  • Yxkastning

Självklart kan ni lägga till egna tävlingsmoment om ni så önskar.

Tid: 30 – 120 min.

Kontakta oss