Code Break

Code Break

Svårt att hålla dig vaken på mötet? Code Break är en snabb och underhållande lagaktivitet för de som vill planera in en snabb bensträckare som ett avbrott mitt i konferensen.

Deltagarna delas in i lag och utmanas att hitta ett stort antal koder som finns gömda i eller utanför konferensområdet. Om man svarar rätt på en fråga eller löser ett uppdrag så får man poäng. Svarar man fel får man minuspoäng och om man svarar pass försvinner frågan ur spelet. Strategi, laganda och teamwork är receptet för att stå som vinnare i den här roliga tävlingen!

Tid: 45 min

Kontakta oss