Dinner Game

Dinner Game

The Dinner Game är en underhållande aktivitet där deltagarna utmanas med jämna intervall under middagen. En god mix av beslut grundade på kunskap och risk krävs för att ro hem tävlingen!

Aktiviteten skapad för att underhålla genom att med jämna mellanrum dyka upp under middagen. Deltagarna sitter vid sina bord och spelar på var sin surfplatta i lag om 3-6 personer. Aktiviteten kan delas upp i olika ”heat”, exempelvis ett innan förrätten och ett efter huvudrätten.

Tid: 15+15 min

Kontakta oss