Hållbara möten & sponsring

Hållbara möten & sponsring

Vårt sätt att ge tillbaka

Vi är oerhört stolta över vår långa bakgrund i Uppsala med omnejd. Staden och regionen har gett oss mycket och vi arbetar hela tiden proaktivt med att hitta nya sätt att visa vår tacksamhet och att ge tillbaka.

Eklundshofs engagemang innefattar bland annat samarbeten med och sponsring av lokala organisationer och idrottsklubbar. Bona Postulata, Sirius Bandy och Ronja FK tillhör några av våra närmaste samarbetspartners. Eklundshof agerar även målgångsplats för Uppsalas årliga Kulturmaraton.

I lika stor utsträckning som vi försöker ge resurser till lokala initiativ anstränger vi oss för att spara på naturens. Hållbarhetstanken genomsyrar alla led av Eklundshofs verksamhet – från att utföra byggnadsrenoveringar som skonar våra omgivningar, till att endast använda miljömärkta avfallspåsar. Vi strävar efter att servera en meny vars ryggrad är råvaror från lokala producenter och leverantörer.

Kontakta oss