Fyra århundraden av mänskliga möten

Eklundshofs historia börjar redan på 1600-talet. Vi är stolta över att verka på en plats som huserat och tagit hand om människor i flera hundra år, om än i många olika skepnader.

Under slutet av 1600-talet användes Polacksbacken till regementes-övningar. Vid ungefär samma tid började man också att dricka brunn vid nuvarande Brunnspaviljongen. 1720 analyserades vattnet och Upsala Helsobrunn inrättades.

1754 byggdes värdshuset, nuvarande Mässen. I konkurrens med andra traktörer beviljade magistraten (dåtidens borgmästare) år 1767 Nils Eklund rätt att idka traktering och spisning mot billig betalning. Varpå Eklund slog upp portarna till verksamheten året därpå. Efter Eklunds död, omkring 1775, fortsatte hans änka att driva rörelsen till 1789.

Idag är Eklundshof Uppsalas självklara vattenhål för fest men området inrymmer idag även bostäder, lokaler, Eklundshof extended stay – vårt lägenhetshotell. Läs mer om detta här: Eklundshof fastigheter 

Vår historia

Eklundshofs historia börjar redan på 1600-talet. Vi är stolta över att verka på en plats som huserat och tagit hand om människor i flera hundra år

Boende

Önskar ni boende till er tillställning på Eklundshof rekommenderar vi det på Grand Hotell Hörnan, Östra Ågatan centralt i Uppsala. Bara 5 minuter bort. 

Kontakta oss

Tel: +46 18 55 01 00 • E-post: info@eklundshof.se

 Hitta hit

Eklundshovsvägen 7, 752 37 Uppsala. Se vägbeskrivning

Följ oss på sociala medier: 

Kontakta oss

Tel: +46 18 55 01 00
E-post: info@eklundshof.se

Hitta hit

Eklundshovsvägen 7
752 37 Uppsala
Se vägbeskrivning

 

Följ oss