Vår historia

Vår historia

Fyra århundraden av mänskliga möten

Eklundshofs historia börjar redan på 1600-talet. Vi är stolta över att verka på en plats som huserat och tagit hand om människor i flera hundra år, om än i många olika skepnader.

Under slutet av 1600-talet användes Polacksbacken till regementesövningar. Vid ungefär samma tid började man också att dricka brunn vid nuvarande Brunnspaviljongen. 1720 analyserades vattnet och Upsala Helsobrunn inrättades.

1754 byggdes värdshuset, nuvarande Mässen. I konkurrens med andra traktörer beviljade magistraten (dåtidens borgmästare) år 1767 Nils Eklund rätt att idka traktering och spisning mot billig betalning. Varpå Eklund slog upp portarna till verksamheten året därpå. Efter Eklunds död, omkring 1775, fortsatte hans änka att driva rörelsen till 1789.

Idag är Eklundshofs Uppsalas självklara vattenhål för konferens och fest.      

Kontakta oss